24410 75466 - Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Η Επιχείρηση ευθύνεται ως πωλήτρια για τα πραγματικά ελαττώματα και τις ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Ευθύνεται ιδίως αν το πωλούμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε κατ’ επιλογήν να απαιτήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες

Δικαιούστε, επίσης, να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της Επιχείρησης, εάν με υπαιτιότητα της Επιχείρησης πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ) ή προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναστε είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο.

Για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας δεν γίνονται δεκτές υπαναχωρήσεις από πωλήσεις προϊόντων των οποίων η σφραγισμένη συσκευασία έχει παραβιαστεί μετά την παράδοση.

Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από την εταιρεία και παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, κ.ο.κ).

Για ακύρωση αγοράς θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε την ίδια μέρα στο τηλ. 2441 075466 και στο email: info@krikelis-spa.gr . Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής.