24410 75466 - Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

Πολιτική Απορρήτου

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
-Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα https://krikelis-spa.gr και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την επιχείρηση Krikelis Spa. Σύμφωνα με τον GDPR ισχύουν νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύονται κάποια από τα δικαιώματα που περιλάμβανε η οδηγία 95/46.Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς
Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων να είναι επαρκής και σχετική.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα να μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτους εκτός από αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας. Τα υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή σε ένσταση, όπως επίσης και το δικαίωμα φορητότητας

-Η ιστοσελίδα krikelis-spa.gr έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε οι επισκέπτες/χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα, εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Ζητείται από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου, να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση, που θέλουν να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα, να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και ή να στείλουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

-Οι πληροφορίες, που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας krikelis-spa.gr χρησιμοποιούνται προκειμένου οι επισκέπτες/χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην krikelis-spa.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών/ χρηστών και πελατών (μέτρηση επισκεψιμότητας, στατιστικά αγορών, μέτρηση ενδιαφέροντος των επισκεπτών/χρηστών και πελατών για προϊόντα κλπ). Η krikelis-spa.gr δε διανέμει σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας krikelis-spa.gr

-Η ιστοσελίδα krikelis-spa.gr συλλέγει πέντε τύπους πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες χρήστες: 1) Στοιχεία που ο επισκέπτης/ χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως μέλος, 2) Στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), 3) Στοιχεία που ο επισκέπτης/ρήστης δίνει όταν εγγράφεται για λήψη ενημερώσεων μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), 4) Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης δίνει όταν χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας. 5) Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής νέου μέλους στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, ο νομός, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο. Το krikelis-spa.gr κάνει χρήση των πληροφοριών, που δίνεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο και τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας, για νέα προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρία, για ειδικές προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την εταιρεία στέλνοντας το αίτημα σας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

-Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας, να παρέχουν στους επισκέπτες/χρήστες του το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η εταιρία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία χωρίς τη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί νομικά. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δύναται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση, και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους σας συναίνεση.

-Το krikelis-spa.gr χρησιμοποιεί cookies, ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η krikelis-spa.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα, να συλλέγονται  επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα krikelis-spa.gr Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διαγράφετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του φυλλομετρητή, που χρησιμοποιείτε.

-Το krikelis-spa.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Το krikelis-spa.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που οι επισκέπτες/χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν τηλεφωνικά. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

-Το krikelis-spa.gr επιτρέπει στους επισκέπτες/χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στην εταιρεία. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η πληροφορία θα διαγραφεί από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του επισκέπτη/χρήστη η krikelis-spa.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον επισκέπτη/ χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Αντιγόνη Κρικέλη μέσω της ιστοσελίδας krikelis-spa.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@krikelis-spa.gr Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του krikelis-spa.gr Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

-Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα krikelis-spa.gr και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και, συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των cookies τους.

Το krikelis-spa.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (κωδικός, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email και τυχόν αρ. ΑΦΜ και ΔΟΥ) τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στο krikelis-spa.gr μέσω της μεταξύ μας συμβάσεως με σκοπό α) την πρόσβαση και χρήση της krikelis-spa.gr όπως και όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των από τη σύμβαση υποχρεώσεών μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων